Vær smart!

Det kan være mange grunner til at man plutselig har behov for et usikret lån, og kanskje er det for mange en mulighet til å ha en økonomisk buffer i bakhånd som er det viktigste med dette lånet. Det er ikke alle som er i en posisjon til å klare å legge av ekstra penger til side hver måned for å lage seg en slik buffer, men at det er viktig å ha en slik pengereserve er hevet over enhver tvil.

Vi har nok alle kjent på fortvilelsen man kan føle når man får en regning i posten som er ekstra stor og som virkelig vil gjøre et innhugg i månedens lønn og kanskje også den neste måneden. Det er aldri en god følelse og for mange vil da et lån uten sikkerhet være siste utvei for å løse utfordringen. Det er mange aktører som man kan velge mellom og det gjelder da å foreta et så godt valg som mulig for å skaffe seg det lånet som er det aller billigste.

Dette er er sentralt ettersom disse lånene er mer kostbare enn vanlige lån, men i og med at utvalget er så utrolig stort så kan det være problematisk å lokalisere hvilken bank som er den billigste – spesielt ettersom hver bank gjør en individuell vurdering av hver søker. Det som da kan lønne seg er å sende innen søknad til en megler ettersom denne vil gjøre jobbet betydelig enklere for deg. Du behøver da bare å fylle ut én søknad som du sender inn til megleren, og megleren vil da gjøre resten av jobben for deg med sine automatiserte systemer. Søknaden vil videresendes til en rekke banker på én gang, og når tilbudene returneres vil megleren finne det alternativet som er gunstigst for deg.

Husk at et slikt lån kan være på kontoen din i løpet av få dager, så hvis det haster skikkelig er dette et bra alternativ!