Tips: mislighold av lån

Dette innholdet er sponset av Lånemegleren.no

Trykket i lånemarkedet er stort i dag, og størrelsen på alt fra boliglån til forbrukslån vokser, men problemet er at folk flest ikke er 100% klar over hvilke grep de må gjøre hvis de står i fare for å misligholde sitt lån over for banken. (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.)

Mislighold av lån betyr at du ikke overholder dine betalingsforpliktelser overfor banken, og hvis du står i fare for å ikke gjøre dette er det viktig at du tar grep før du ender opp med store ekstrakostnader. Her på våre gir vi deg noen gode råd slik at du unngår å havne i en situasjon som dette.

Mange årsaker

Grunnene til at man havner i betalingsproblemer kan være mange, og som regel er det jo slik at man ønsker å gjøre opp for seg. Et betalingsproblem starter som oftest ved at store og uforutsette hendelser inntreffer i livet, og det kan for eksempel dreie seg om at man mister arbeidet, skilsmisser, sykdom eller liknende.

Når slike ting inntreffer er det viktig at man holder fokus på sine forpliktelser og at man gjør grep for å holde kontrollen på disse – selv om situasjonen kanskje kan være vanskelig.

Kontakt din/dine kreditorer

Når du føler at du står i fare for å ikke klare å betale lånet ditt som planlaget er det ytterst viktig at du kontakter banken så fort som overhodet mulig. Dette har en dobbel effekt, og i tillegg til å vise banken at du er en ansvarlig kunde vil du i samarbeid med banken kunne løse situasjonen du er havnet i. Banken eller finansieringsselskapet kan da trå støttende til ved å kanskje gi deg avdragsfrihet en måned eller løse situasjonen ved å forlenge løpetiden til lånet – altså du for eksempel forlenger det fra 5 til 10 år. Husk at bankene er interessert i at du skal klare å betale ned det du er skyldig, og det vil være i deres interesse å utarbeide en løsning for nettopp dette.

Å ignorere de velkjente og forhatte vinduskonvoluttene med krav vil kun føre til én ting: problemene dine vil raskt eskalere til det punktet hvor det å utarbeide en god løsning er passert. Vær oppmerksom på at du ved å innta en slik holdning kan opparbeide deg ekstrautgifter som purregebyr og inkasso- og innkrevningsgebyr. Har du et lån med sikkerhet som du har misligholdt over tid vil du kunne risikere at kreditoren vil kreve sikkerheten innløst for å dekke inn gjelden du er skyldig.

Så kort fortalt: kommunikasjon med kreditoren er meget viktig og kan sikre deg mot mange problemer og uønskede økonomiske belastninger.

Løsning: stram inn forbruk

Når du ikke klarer å overholde dine forpliktelser overfor banken er det viktig at du tar grep i egen økonomi som sørger for at du klarer å komme deg på rett kjøl. Hvilke grep som er de riktige vil være avhengig fra situasjon til situasjon, men hvis det er slik at du har jobb og inntekt i behold er det innstramming i forbruket som gjelder. Hvis det er slik at du i slike tilfeller ikke overholder dine forpliktelser vil det da bety at det går for mye penger ut et annet sted. Det er da tvingende nødvendig at du gransker ditt eget forbruke med lupe og deretter gjør de nødvendige grepene slik at du klarer å overholde den avtalen du har gjort med banken.

En av de største utgiftene en privatperson har går som regel på forbruk, og da er det essensielt at man skrur igjen kranene her. Antallet frisørtimer, antallet shoppeturer og antallet innkjøp av andre dyre artikler må ned! Du befinner deg nå i en situasjon hvor du kun kan koste på deg de aller mest nødvendige artiklene, og det innebærer at det er mat og betaling av regninger som må være i fokus.

Skaff oversikt

Det er også nødvendig at du opparbeider deg en oversikt over inntektene og utgiftene dine slik at du holder kontroll på disse – utgiftene til lånet skal prioriteres. Sett opp hvilke faste utgifter du har og juster dine variable utgifter etter dette. Det er viktig at du har ett fokus: det skal mindre penger ut enn inn – altså at inntektene skal være større enn utgiftene. Dette er et regnestykke som i utgangspunktet er nokså enkelt, men det innebærer at du må ha kontrollen på dine utgifter. Et budsjett vil kunne hjelpe deg med dette og maler til slike finner du på flere steder, blant annet her.