Positive til gjeldsregister

Det er full storm i lånemarkedet nå om dagen og grunnen til det er at nordmenn havner i økonomiske problemer som aldri før. Og ha er det som for skylden? Kredittkortene og forbrukslånene naturligvis, selv om de bare utgjør en liten del av det store gjeldsbildet.

Det vi imidlertid kan se er at mennesker på et enkelt måte, hvis de ønsker det, i noen tilfeller kan klare å bløffe seg til forbrukslån som de under normale omstendigheter ikke ville fått utbetalt, og derfor er også vi nokså lysten på å få til en nasjonalt gjeldsregister som inneholder låneinformasjon om absolutt alle innbyggerne innenfor rikets grenser.

Sannsynligvis vil dette gjøre jobben enklere for finansinstitusjonene og målet med et slikt register er at man med en enkelt tastetrykk skal få tilgang til oppdatert informasjon om hver person som søker lån eller kreditt. Den sittende regjeringen er dog ikke udelt positive til dette og mener at det faktisk er innbyggerne selv som er ansvarlige for sin økonomiske situasjon og at staten ikke bestandig kan opptre som barnevakt. Dette er vi i utgangspunktet enige i og det må uansett gjøres en jobb med folks kunnskap om personlig økonomi.

Dette er et arbeid som gjerne kan starte allerede i grunnskolen med barn slik at man får inn en forståelse for økonomi tidlig, for det er helt tydelig at denne formen for kunnskap i stor grad er fraværende i dag.

Man skal også huske på at et register som dette er en stor inngripen i privatlivet til borgerne av et land, og det er derfor Datatilsynet er sterke motstandere av gjeldsregisteret.

Det er uansett opp til politikerne å etablere dette og for øyeblikket ligger det inne i departementskontorene for vurdering etter at den sittende regjeringen stoppet det for en tid tilbake.

Debatten om kreditt og forbrukslån vil derfor fortsette med uforminsket styrke i ulike foraer og det blir interessant å se hva utfallet blir til slutt.