Når du får penger mellom hendene

Fra tid til annen kan vi være heldige å få penger mellom hendene og det vi da snakker om er summer som er av en viss betydning. Hva gjør man med disse pengene og hvordan skal man forvalte dem på en god måte?

Når man får hendene på en god del penger, det være seg en lottogevinst, arv eller salg av en eiendom, så får man plutselig en forholdsvis stor sum penger inn på kontoen. Da er det viktig at man gjør noen viktige grep slik at man ikke sløser bort det man har fått slik at man ikke sitter igjen med noe av verdi. Så da er egentlig spørsmålet: hva skal man bruke pengene til.

Umiddelbart så er det slik at hvis man har en trang økonomi så kan det rett og slett være greit å gjøre den romsligere, og dette gjør man enkelt og greit ved å fjerne lån og kreditt. Har man for eksempel forbrukslån eller dyr kredittkortgjeld som man betaler på så er det være smart å kvitte seg med denne gjelden så fort som overhodet mulig. Man skal rett og slett følge prosentsatsene på gjelden og kvitte seg med de dyreste lånene først – det er god økonomisk tenkning!

Har man ikke slike dyre lån og for såvidt har en grei økonomi til vanlig, så kan det være aktuelt å sette av penger til sparing eller at man oppgraderer for eksempel boligen eller leiligheten. En økning av standarden kan være veldig lønnsom og noe som man vil tjene på over tid ved et eventuelt salg.

Fjerning av gjeld er i alle fall noe de aller fleste tenker å gjøre når de får penger mellom hendene og dette viser at det er stor grad av fornuft blant de aller fleste. Å være skyldig penger er noe som de færreste av oss er komfortable med.