Kredittkort-informasjon

Kredittkortet er kanskje det mest utskjelte betalingsmiddelet vi har i Norge i dag, men samtidig så er det kanskje det middelet som gir oss den aller beste beskyttelsen når vi bruker penger. Egentlig er det slik, når alt kommer til alt, bruken som i mange tilfeller er feil. Og det betyr kort og godt at innehaveren av kortet ikke har tilstrekkelig kunnskap eller økonomisk disiplin nok til å eie og bruke et kort som dette.

Det er mange som har spørsmål omkring dette med kredittkort, og vi skal ta en kjapp gjennomgang av noen av disse punktene her.

Noen hevder for eksempel at et kredittkort et rentefritt å bruke, men denne påstanden er bare delvis riktig. Man har en rentefri periode på kortet, og denne teller fra dagen man gjennomfører et kjøp. De fleste kort har en slik periode som er på mellom 45-52 dager, og det innebærer at om du betaler det du har utestående innenfor denne tidsrammen så er bruken helt gratis. I praksis kan vi her snakke om et rentefritt lån. Etter denne dagen begynner rentene å løpe, og da gjerne fra kjøpsdatoen. Husk at rentene på kredittkort i mange tilfeller er svært høye, og dette er man nødt til å tenke på når man bruker kortet.

Du har kanskje også vært borti begrepet cashback og lurer på hva det er? Opprinnelig er dette en amerikansk måte å ‘drive på’, og hensikten er å lokke kunder til å velge akkurat et bestemt kort. Cashback betyr at du får godskrevet en viss prosent av det du handler for, og normalt sett er dette et beløp i størrelsesorden 1-5% av det du har brukt. Husk dog på at det som oftest finnes en øvre årlig grense på hvor mye man totalt sett kan få i cashback i løpet av et år. Mest populært i Norge i dag er de såkalte bensinkortene som gir innehaverne forholdsvis store rabatter på bensin.