Giring i CFD handel

Det er kanskje ikke så rart at CFD handel er i ferd med å bli mer og mer populært blant vanlige nordmenn, og mye av grunnen til det er at dette er en høyrisiko-artet og smått spektakulær måte å investere sine penger på. Her går det fort unna i svingene og den potensielle inntjeningsmuligheten er stor – men det samme kan man si om muligheten til å tape penger!

I denne artikkelen skal vi se nærmere på det som omtales for ‘giring’ innenfor CFD handel, og det er nettopp denne giringen som kjør at man kan tjene stort, men også tape stort!

I klartekst så gir giring det muligheten til å oppnå såkalt full eksponering mot markedet til en langt lavere pris enn om du skulle kjøpt en vanlig aksje. Dette kan man gjøre gjennom en nettmegler og denne megleren lar det investere i en posisjon til kn en brøkdel av prisen i forhold til den fulle verdien. Kall det ‘gambling’, men det er liten tvil om at mulighetene er store her hvis man vet hvordan markedet beveger seg.

Når vi snakker om posisjoner så er dette sentralt ved handel med CFD. En CFD er nemlig en differansekontrakt (contracts for difference) og det betyr at du skal forsøke å forutse markedsbevegelser. Man kan plassere penger innenfor en rekke forskjellige intrumenter og det dreier seg da om aksjer, opsjoner, råvarer og mer til. Tror du at en bestemt aksje vil bevege seg i negativ eller positiv retning har du muligheten til å tjene penger på begge deler.

Men når du investerer behøver du altså ikke å betale for aksjens fulle verdi, men som sagt kun en liten del av prisen – men allikevel oppnår du full avkastning om du lykkes, og det er nettopp dette som er kjernen i fenomenet giring.

Et annet begrep som benyttes er aksellerert avkastning/tap. Med en giring på 1:10 så vil en endring i intrumentets verdi på 1% sørge for at CFD-investeringen vil endres med solide 10%!

En enkel forklaring av giring vil være multiplisert tap/utbytte.

Hos CFD-handel.no har man ekspertise på feltet og der trekker man frem et godt eksempel på giring:

La oss si at du ønsker å kjøpe 10.000 CFD-aksjer i et bestemt selskap, og at hver aksje koster 20 kroner. Hos din nettmegler kreves det kun 3% av den samlede verdien på posisjonen. Denne verdien er altså 200.000 kroner, noe du måtte ha investert hvis du skulle eie aksjene på tradisjonelt vis.

Gjennom CFD vil dette kun koste deg 6000 kroner som et sikkerhetskrav/marginkrav. Fordelen med giring er da at du allikevel vil nyte godt av selskapets fulle verdi, men dette kan dog gi seg utslag i både tap og avkastning – også dette i full verdiskala.