Et register i det fjerne

Du husker kanskje at et gjeldsregister ble debattert forholdsvis heftig for et par år tilbake? Siden da har tiden mer eller mindre stått stille for registeret og det vi snakker om er naturligvis gjeldsregisteret som etter planen skulle innføres i Norge.

Regjeringen Stoltenberg ønsket å opprette et offentlig styrt gjeldsregister hvor all kredittgjelden til mennesker i Norge kunne leses av, og det var mange parter som var enige i at et register som dette ville kunne gjøre stort nytte. Datatilsynes på sin side, med Bjørn Erik Thon i spissen, var klart i mot et slikt register og dette kom da også tydelig frem i høringsuttalelsen i saken.

Datatilsynet konkluderte med at et register, slik det var planlagt, ville bli altfor omfangsrikt og at det ville være vanskelig å holde oppdatert, samt at det ville hjelpe altfor få mennesker i forhold til det store omfanget. Tilsynet forklarte dette med at det er svært mange som handler på kreditt, avbetaling og lignende løsninger i Norge, men at det bare er en svært liten del som havner i betalingsproblemer. Ettersom folk flest klarer å gjøre opp denne formen for gjeld, så ville det være uhensiktsmessig å havne i et slikt register.

Da de blåblå tok over makten i Norge ble da også planene om et offentlig register lagt på is, og det er pr. i dag lite kjent hvor saken står. I fjor høst ble det fortalt at saken fortsatt var til utredning og at man ikke kunne si noe om når den kunne forventes ferdig behandlet. Det har også blitt spekulert i om det åpnes for et register som er drevet av private aktører, etter den svenske modellen, så det vil utvilsomt bli interessant å se hvor saken ender opp.

Du kan oppdatere deg på registeret ved å lese artikkelen vi har linket til her.