Derivater

Mange kaller det for økonomisk risikosport, og for dem som ikke aner hva dette er snakk om vil nok et slikt begrep stemme godt. At det er mulig å gjøre seg gode penger er det ingen tvil om, men som sagt krever det kunnskap av dem det gjelder.

Hva snakker vi om: jo derivathandel – en form for finansiell aktivitet som blir stadig mer populær i Norge i dag.

Det er spesielt produktet CFD som er i vinden, og forkortelsen står for Contracts for Difference – og her handler det om at man kan tjene på både oppgang og nedgang på forskjellige instrumenter uten å faktisk eie dem. Et instrument er en fellesbetegnelse for aksjer, valuta, råvarer etc. Man inngår rett og slett en kontrakt hvor man spekulerer i en oppgang eller en nedgang i markedet, og man kan faktisk tjene penger på flere begge måter her.

Man veksler verdiforskjellen som har oppstått/utviklet seg fra kontrakten inngår til den går ut, og denne verdiforskjellen tar man ut i penger hvis man lykkes eller man taper pengene man har investert. Handlene skjer som regel raskt og er som regel over i løpet av en dag. Dette blir børsenes Formel 1-øvelse og ikke noe man skal begi seg inn på med mindre man har ordentlige kunnskaper om temaet.

De største fordelene med dette er at du på en måte har de samme fordelene som for eksempel ved å eie en aksje bortsett fra at du slipper utgiftene som følger. Men når det er sagt – å eie er fortsatt å eie, og her handler det rett og slett om å spå utviklingen for et instrument i markedet, og det er ikke nødvendigvis noen enkel øvelse.

For de som har økonomisk teft kan dette være en kilde til ekstrainntekter, men det gis overhodet ingen garantier fra noen som helst, og dette er det viktig å bite seg merke i.