Dårlige sparetider

Ekspertene var i går delt på midten når det kom til forventninger i forbindelse med rentemøtet i Norges Bank, og uenigheten gikk på om det kom til å bli en nedjustering av styringsrenten eller om den ville holde seg uendret.

Ett av disse ekspertpanelene er E24s og av medlemmer der finner vi lant andre Olav Chen, porteforteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning. Ved forrige rentemøte i mars var det store forventninger til at Norges Bank skulle sette ned styringsrenten, men dette ble overraskende for mange ikke gjort. Chen på sin side var mer tilbakeholden angående forventningene sine og mente at renten ville holdes uendret ettersom den norske økonomien hadde gått noe bedre enn forventet. Han fikk med andre ord rett.

I går sa han det samme og fikk rett atter en gang, og det kan kanskje være verdt å holde øye med hans meninger neste gang også.

Den lave styringsrenten har en stor innvirkning på norske husholdningers økonomi og det betyr blant annet at det er lave renter på de norske boliglånene pr. i dag. Lave boliglånsrenter betyr også at innskuddsrentene i bankene er lave, og at det derfor ikke er spesielt gunstig å spare.

Forventningene til en rentenedgang er fortsatt store så nå venter man med stor spenning på neste rentemøte i sentralbanken. At det nå er lave renter gir oss imidlertid andre muligheter når det kommer til sparing. Med forholdsvis romslig økonomi i husholdningene har man nå muligheten til å legge til side penger til den mye omtalte økonomiske bufferen. Denne skal man ha på en bankkonto som en reserve når tidene blir tøffe eller når man får uforutsette utgifter som er store. Det egner seg dog ikke å spare i bankene hvis man sparer for å tjene penger på det, og da må man heller vurdere andre løsninger. Kombinasjonsfond eller rene aksjefond anbefales da som langsiktige løsninger.

Jevn sparing over flere år vil gi god avkastning, og med månedelige innskudd unngår man de eventuelle nedturene i markedet.