Ber om tre års fengsel for Drevland

Aktoratet har i saken mot den underslagstiltalte advokaten Odd Drevland bedt om en straff på tre års fengsel. Årsaken til dette er at aktoratet mener han først tilsto når bevisene lå på bordet.

Aktoratet ønsker ber altså Bergen tingrett om å fenglse Odd Drevland i tre år, og Benedikte Høgseth, som er konstituert statsadvokat, mener at den uforbeholdne tilståelsen fra den tidligere advokaten skal tillegges liten vekt når straffen skal bestemmes.

Hun forklarer at det totalt sett er tre fornærmede i saken og at underslagene har pågått over flere år. Det faktum at underslaget har blitt begått løpende over tid sier hun er klart skjerpende og påpeker at det dreier seg om en periode på 6 år. Hun trekker også frem at det er skjerpende at Drvland har gått svært langt for å forhindre Taxi Vest i å få pengene sine. Dette kom frem i prosedyren forrige mandag, og totalt sett er advokaten tiltalt for både dokumentforfalskning, underslag og bedrageri.

Det var i starten av rettssaken at advokat Drevland la alle kortene på bordet og med det innrømmet straffskyld, men Høgseth sier at dette kommer i seneste laget for at det skal gi den tiltalte noen fordel i forbindelse med straffeutmålingen.

Saksforberedlsene var på dette tidspunktet gjennomført og Drevland kjente derfor godt til hvilke bevis aktoratet satt på. Advokaten selv sier at han føler seg uthengt i en offentlig gapestokk og at han vært under særdeles sterkt press fra mediene.

Høgseth på sin sier at Drevland var en profilert advokat og at dette fører til at man får flere klienter. Hun sier også at det derfor knapt kan komme som noen bombe at blitslampene blinker heftig når man får en underslagstiltale rettet mot seg. Advokat Odd Drevland er som mange vet gift med ordføreren i Bergen, Trude Drevland.