Arbeidsmuligheter

Ved å jobbe som advokat har du et stort utvalg av arbeidsmuligheter, og du kan jobbe både i privat og offentlig sektor.

Å jobbe som advokat er både spennende og utfordrende og én ting er sikkert: gode advokater vil det alltid være bruk for!

Mange muligheter

Som sagt kan du som advokat velge å jobbe enten i det private eller det offentlige. Hvis du velger å rette deg inn om den private sektoren er ofte arbeid i et advokatfirma aktuelt, men man har naturligvis også sjansen til å starte sinegen virksomhet. Denne virksomheten kan man drive alene eller man kan ha et såkalt kontorfellesskap sammen med andre advokater.

Hvis du ønsker å rette deg inn mot arbeid i det offentlige er vil for eksempel arbeid hos Regjeringsadvokaten være en mulighet, eller å være ansatt som advokat i en kommune eller stat – valgmulighetene er mange for å si det mildt.

En annen fordel med å være advokat er at man ofte er ettertraktet i styrerverv, og dette kan være en inntektsgivende del av en virksomhet. Som advokat er man også aktuell for lederjobber i næringslivet, selv om man per definisjon da ikke har tittelen advokat.
Å være utdannen jurist og advokat vil derfor være et flott springbrett for mange forskjellige jobber, og man trenger altså ikke å jobbe som verken jurist eller advokat hvis andre muligheter dukker opp.

Alle vet at utdanningen er krevende og at det som oftest er flinke mennesker som klarer å gjennomføre den, og slike mennesker får man rett og slett ikke nok av i næringslivet. Ved å gjennomføre utdanningen har man derfor glitrende muligheter til å få seg gode jobber i så nær sagt alle yrkesfelt.