Advokatens jobb

Vi har sagt det flere ganger tidligere på våre nettsider: å jobbe som advokat er veldig spennende og byr på mange utfordringer som man må ta med hornene. I denne artikkelen ser vi generelt på hva advokatens jobb kan dreie seg om og gir deg litt informasjon om dette.

Stort spenn

Grovt sett kan man si at det å jobbe som advokat omhandler å vurdere de sakene som klientene bringer til deg, og deretter gi kvalifiserte råd om hvordan sakene kan og bør følges opp. Jobber man mot privatpersoner kan det dreie seg om for eksempel skilsmisser, nabokonflikter, arvespørsmål, kjøp og salg av bolig med mer.

Jobber man mot bedrifter og selskaper og liknende beveger man seg inn på feltet som omhandler forretningsjuss. Da vil man gjerne bli benyttet i utforming av avtaler og eventuelle rettslige tvister som kan dukke opp.

Advokatene som man gjerne ser mye på TV er de som jobber med strafferett, og da gjerne som forsvarsadvokater eller som bistandsadvokater. Betalingen av disse skjer gjennom det offentlige, men advokatene er ikke offentlig ansatt og har sitt virke i egne firmaer eller egen praksis.

Noen velger å jobbe som bedriftsadvokater hvor man er ansatt i den bedriften man representerer, og tilsvarende vil det bli hvis man jobber som organisasjonsadvokat.

Retter man blikket mot offentlig sektor vil det ofte være arbeid for staten som er aktuelt, og da gjerne so politiadvokat, statsadvokat, riksadvokat eller andre typer advokatstillinger for staten. Da er det naturligvis staten og dens interesser som gjelder, og man kan selvsagt også jobbe i en kommune hvor arbeidet blir å ivareta kommunens interesser.

En sak kan ofte løses uten at man benytter seg av domstolen og dette skjer via megling. Mange advokater har etterutdannet seg innen advokatmeglig og nyter godt av det. Må man allikevel til rettsapparatet må det være en advokat som fører denne saken, og da vil begge parter ha en advokat som representerer seg og sine interesser.

Vanlige oppgaver

* råd om hva som lov/ikke lov

* forhandlinger med motpart

* utforming av juridiske dokumenter (ektepakter, kontrakter, testamenter etc.)

* representere en klient i rettsak

* forsvare tiltalt klient i en straffesak

* bistandsadvokat for ofre i straffesaker

Husk at man som såkalt allmennpraktiserende advokat kan ta oppdrag som er innenfor forskjellige rettsområder, mens andre velger å fokusere på spesielle rettsområder.