Å utvide horisonten

Uansett hvilket fagområde man beveger seg innom så vil det hele tiden være nye inntrykk, nye impulser og nye ting å lære seg, og dette kan man erhverve på mange forskjellige måter – en av disse måtene er å dra på studiereise!

For alle yrkesgrupper, inkludert vår, vil det å reise på en studietur kunne være en svært god erfaring å ha med seg. Selv om man ikke nødvendigvis får bruk for det man lærer i praksis her hjemme så vil det alltid være viktig og lærerikt å kunne se hvordan de samme yrkesgruppene i andre land har det sammenlignet med her hjemme. Man kan dra paralleller og sammenligne, og er man riktig heldig kan man endre det fagområdet man beveger seg på. Det trenger ikke være snakk om de helt store endringene bestandig, men kanskje små korreksjoner som vil være med på å forbedre yrkesutøvelsen innenfor et bestemt fagområde.

Studiereiser er noe man ofte forbinder med studietiden og kanskje under videreutdanning, men slik trenger det jo selvsagt ikke å være. Læring er en kontinuerlig prosess, og det å bryte opp fra deg daglige arbeidslivet og oppleve noe nytt kan være både givende og inspirerende.

Å møte sine kollegaer i deres naturlige arbeidsmiljø for å se hvordan de jobber mot kunder og klienter, og se hvordan de behandler dem, vil kanskje gi norske arbeidere innenfor sin yrkesgruppe en erfaring å ta med seg. Det er ikke bestandig bare selve jobben som er det viktigste men også hvordan vi tilnærmer oss våre klienter. Kanskje gjør man det på en mer profesjonell måte i utlandet? Kanskje er deres måte å kommunisere på både bedre og mer presis?

Uansett hva målet med din studietur er så er det viktig at du ser på denne opplevelsen med et åpent sinn og suger til deg det du opplever som en tørr svamp. Husk at å lytte og se er det viktigste og ikke å prate om hvordan du gjør det hjemme!