Å bli advokat

Hvis man ønsker å bli advokat har man en spennende yrkeskarriere foran seg, men det krever mye og dedikert arbeid – men dette vil man få igjen for senere.

Kort fortalt: alle som jobber som advokater er utdannede jurister, men det er slett ikke alle jurister som har jobb som advokat! Vi forklarer deg forskjellene her.

Juristutdanningen

Hvis man ønsker å jobbe som advokat er man nødt til å utdanne seg til jurist og dette er en 5-årig universitetsutdannelse. Man blir ikke advokat av å ta denne utdannelsen, og det er ikke en tittel man bare kan ta – det er det viktig å ha klart for seg.

Som ferdig utdannet jurist har du muligheten til å utdanne deg videre for å bli advokat, og dette gjør man ved å søke på jobb som advokatfullmektig. Å si ‘utdanne seg videre’ er ikke helt korrekt, men å jobbe som advokatfullmektig er en læretid hvor man har mange arbeidsoppgaver som er lik de som en advokat har. I denne læreperioden får du veiledning av en advokat, og dennes tittel blir da ‘prinsipal’.

For at du skal få tittelen advokat er du nødt til å ha en advokatbevilling, og det er flere formelle krav som må oppfylles før en slik bevilling tildeles.

Formelle krav

* Obligatorisk advokatkurs må gjennomføres. Tilbys både i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo.

* Minst to års godkjent juridisk praksis, normalt som advokatfullmektig, dommerfullmektig, dommer, universitetslærer i rettsvitenskap eller politifullmektig.

* I denne praksisperioden skal du ha ført minimum tre rettsaker for domstolene. Alternativt må du ha gjennomført rettsmeklingen etter bestemte regler.

* Vandelen din må være hederlig, noe som inneæbrer at du ikke må ha blitt dømt for alvorlige forhold.

Opptakskrav til juristutdanningen

Det kreves generell studiekompetanse om man ønsker å komme inn på juristutdanningen, men det vil være et begrenset antall plasser tilgjengelig hvert år. Kravene til karakterer er derfor høye, og dette vil kreve hard jobbing fra studentene.

Hvis man er advokat krever det en etterutdanning i form av kurs. I løpet av en femårsperiode er det et krav om 80 timer etterutdanning, og 5 av disse timene skal omhandle advokatetikk.